Andreas Elemér Szöcs Drægert

Databeskyttelsesrådgiver

Tlf. 5158 7888

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver Glostrup Kommune og holder øje med, om vi håndterer personoplysninger lovligt og sikkert. 

 

Læs mere om, hvordan vi passer på dine data i Glostrup Kommune.

 

Det kan databeskyttelsesrådgiveren hjælpe dig med

Du kan altid kontakte det center, der behandler din sag. Du har dog også mulighed for at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt.

Når vi behandler personoplysninger om dig, kan databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i den forbindelse, og hvordan du kan gøre brug af dem.

 

 

 

Konkret kan databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om:

  • Din indsigtsret.
  • Din ret til berigtigelse og i yderst sjældne tilfælde ret til sletning.
  • Din ret til at få personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form.
  • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

 

Det kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe dig med

  • Den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som kommunen træffer.
  • Regler eller praksis på fagområder.
  • Om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.
  • At ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • At formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.

 

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over processen i kommunens sagsbehandling eller hjælp til hvordan du klager over en afgørelse, kan du i stedet kontakte Glostrup Kommunes Borgerrådgiver. 

 

 

Hvem kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren?

Alle borgere, myndigheder og virksomheder kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Du kan møde databeskyttelsesrådgiveren efter aftale.

Det er gratis at bruge databeskyttelsesrådgiveren og databeskyttelsesrådgiveren er uvildig.

 

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Du finder kontaktoplysningerne på Glostrup Kommunes databeskyttelsesrådgiver i kontaktboksen nederst på denne side. Du kan også aftale et møde med databeskyttelsesrådgiveren på Glostrup Rådhus, hvis det er nødvendigt. 

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, kan du skrive sikkert til databeskyttelsesrådgiveren ved at klikke på linket nedenfor og logge på med dit NemID, hvorefter mailen sendes sikkert og krypteret. Når du skriver via linkene herunder, skal du ikke ændre modtager-adressen, selvom Høje-Taastrup Kommune står som modtager. Det skyldes, at vi er flere kommuner, der har den samme databeskyttelsesrådgiver. Du skal dog huske at skrive, at det drejer sig om en henvendelse vedrørende Glostrup Kommune.

 

Skriv til databeskyttelsesrådgiveren som borger

Skriv til databeskyttelsesråsgiveren som myndighed eller virksomhed

 

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver
Andreas Elemér Szöcs Drægert,
Telefontider
Kl. 9-12