Afdeling Bøgen, vuggestuen:

Conny, Käte, Mia N, Mia B, Rikke, Rubina, Cecilia, Nikolai, Victoria

  

Afdeling Egen, skovbørnehaven:

Charlotte, Josephine, Kasper, Mette, Claus, Kasper K, Kasper H

  

Ledelsen:

Pædagogisk leder i Egen: Stine Blæsild

Pædagogisk leder i Bøgen: Mette B. Thomsen

Institutionsleder: Trine Ellesøe Kjelstrup

  

Derudover har vi:

Administrativ medarbejder: Susanne

Køkkenassistent i Bøgen: Jennie

Skiftende studerende er tilknyttet hver afdeling både i lønnede praktikker og øvelsespraktikker.

Medarbejdere i løntilskud, sprogpraktik, skolepraktik, nyttejobs mv.