Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Dagtilbud af 1. maj 2016. De fastsætter principper for dagplejens/daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for institutionen inden for Byrådets mål og rammer.  Læs her vores styrelsesvedtægter

 

Forældrebestyrelsen i Skovager består af :
5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
Uden stemmeret deltager de pædagogiske ledere og institutionslederen er sekretær.
Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder årligt i tidsrummet 17:00 – 19:00

Skovager har over årene i samarbejde med bestyrelsen, udarbejdet en række principper. Principperne er blandt andet med til at danne rammen om Skovagers pædagogiske arbejdsgrundlag for personalet i hverdagen, samtidig med at de giver forældrene en rettesnor, i forhold til det daglige samarbejde, og afstemmer forventninger personale, bestyrelse og forældre imellem.   

Vi har principper og politikker vedrørende:

- Kost

- Sorg og kriseplan

- Den gode overgang

- Søvn

Foruden principper og politikker har Skovager også en række foldere, der er udarbejdet af personalet i samarbejde med bestyrelsen.

Vi har udarbejdet:

- Velkomstfolder til nye børn & forældre

- Velkomstfolder til nye medarbejdere

- Velkomst- og forventningsfolder til studerende